Denný tabor zvolen, Denný letný tábor pre deti vo Zvolene. Letné detské tábory v Dome nápadov Zvolen